Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2009

Υπογραφή σύμβασης για την εγκατάσταση του GIS στο φαράγγι της Σαμαριάς

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου στη 1.30 μετά το μεσημέρι υπογράφθει στο Νομαρχιακό Μέγαρο η σύμβαση για την εγκατάσταση του γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (GIS), η εφαρμογή του οποίου θα ενισχύσει την προστασία του εθνικού δρυμού Σαμαριάς από τυχόν πυρκαγιές.

gis_03.jpgΜέχρι τα τέλη του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση στο Νομό Χανίων ενός ολοκληρωμένου γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος GIS.

Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα ψηφιακής γεωγραφικής βάσης δεδομένων με σκοπό την καταγραφή, προβολή και παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος και όχι μόνο, του νομού Χανίων το οποίο θα εγκατασταθεί στη Νομαρχία Χανίων.
Χθες το μεσημέρι Υπεγράφη στη Νομαρχία η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος που θα συμβάλει στα ακόλουθα:
Την αποτύπωση του συνόλου του οδικού δικτύου (κύριες οδικές αρτηρίες, δημοτικοί άξονες, κα) και του δασικού δικτύου προς χρήση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία, το Δασαρχείο και τις Εθελοντικές Ομάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών.

Όπως διευκρίνισε ο Νομάρχης Χανίων Γρηγόρης Αρχοντάκης «η αποτύπωση του συνόλου του οδικού δικτύου είναι πολύ σημαντική και για λόγους αναπτυξιακούς αλλά και για λόγους πρόληψης των πυρκαγιών καθώς θα γνωρίζουμε ακριβώς που είναι οι δασικοί , αγροτικοί δρόμοι κλπ».

Επίσης με το GIS θα γίνει δυνατή η απεικόνιση αρχαιολογικών χώρων, προστατευόμενων περιοχών και περιοχών Natura 2000, των χρήσεων γης και λοιπών πληροφοριών που θα είναι χρήσιμες τόσο στη σύνταξη κάθε είδους μελετών, αλλά και για την παροχή πληροφόρησης προς τους φορείς και τους πολίτες σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον του Νομού.
Ιδιαίτερα, πρέπει να τονιστεί και η εφαρμογή του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών, σε ότι αφορά στο φαράγγι της Σαμαριάς. «Ιδιαίτερη σχέση θα έχει το σύστημα αυτό με το φαράγγι της Σαμαριάς μέσα από την τοποθέτηση καμερών όπου θα μπορεί το σύστημα να ανιχνεύει πυρκαγιές προκειμένου να προστατευτεί αυτός ο φυσικός πλούτος» είπε χαρακτηριστικά ο Νομάρχης Χανίων. Ειδικότερα, θα εγκατασταθεί δίκτυο από κάμερες τηλεανίχνευσης οι οποίες θα εντοπίζουν τον καπνό και θα ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο το Κέντρο Ελέγχου για τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Οι κάμερες αυτές συνοδευόμενες από μετεωρολογικούς σταθμούς και λοιπό ειδικό εξοπλισμό θα εγκατασταθούν σε υψηλά σημεία γύρω από το φαράγγι της Σαμαριάς που είναι περιοχή υψηλής περιβαλλοντικής αξίας και επικινδυνότητας έναρξης πυρκαγιών.

Το έργο χρηματοδοτείται με 542 χιλιάδες ευρώ από το πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το τέλος του 2009.

Τι είναι το G.I.S.

To G.I.S (Geographical Informations Systems) ή Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απεικόνισης πληροφοριών σχετικών με ζητήματα γεωγραφικής φύσης. Ο όρος «ολοκληρωμένος» σημαίνει ότι το Γ.Σ.Π αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως ένα άθροισμα μηχανημάτων και προγραμμάτων, αλλά ως μία νέα, διαφορετική τεχνολογία. Ένας επιτυχημένος επίσης ορισμός δόθηκε από τον Carter (1989) και σύμφωνα με αυτόν Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών είναι «όλα εκείνα τα πληροφοριακά συστήματα τα οποία εστιάζουν σε χωρικά ενδιαφέροντα και φαινόμενα σε κλίμακες από όλη τη γη μέχρι τη μοναδιαία ιδιοκτησία» Επίσης Σύστημα Πληροφοριών Γης, είναι ένα εργαλείο για λήψη αποφάσεων νομικής, διοικητικής κοινωνικής και οικονομικής υφής και ένα όργανο για το σχεδιασμό την ανάπτυξη και το σχεδιασμό, το οποίο αποτελείται από μία Βάση Δεδομένων που περιέχει για μία έκταση στοιχεία προσδιορισμένα στο χώρο και τα οποία σχετίζονται με τη γη και από την άλλη (αποτελείται) από διαδικασίες και τεχνικές για τη συστηματική συλλογή, ενημέρωση, επεξεργασία και διανομή των στοιχείων. Η Βάση ενός Σ.Π.Γ είναι ένα ενιαίο σύστημα (γεωγραφικής) αναφοράς, το οποίο επίσης διευκολύνει τη σύνδεση των στοιχείων μεταξύ τους καθώς και με άλλα συστήματα που περιέχουν στοιχεία για τη «γη».


Πηγή Εφημερίδα Κύρηκας

Δεν υπάρχουν σχόλια: