Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

Ημερίδες για την πρόληψη των πυρκαγιών σε Χανιά και Ηράκλειο από το Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ&ΤΔΠ

Ημερίδες για την πρόληψη των πυρκαγιών σε Χανιά και Ηράκλειο

Με στόχο την πρόληψη των πυρκαγιών στην Κρήτη, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης οργανώνει δύο σχετικές ημερίδες μέσω της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και των Διευθύνσεων Δασών, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης.

Οι ημερίδες υποστηρίζονται από το Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ&ΤΔΠ), στα πλαίσια του έργου «Συμβολή στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών κατά το 2012-2014 με τη μεθοδολογία INCA» που χρηματοδοτείται από την Ειδική Γραμματεία Δασών του Υ.ΠΕ.Κ.Α..

Οι ημερίδες θα έχουν όμοιο περιεχόμενο και στόχους, θα είναι ανοιχτές στο κοινό και θα διεξαχθούν ως εξής:

1. Στα Χανιά στις 10/6/2014 στην Αίθουσα του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ), Αλσύλιο Αγροκηπίου, για τις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων,

2. Στο Ηράκλειο στις 11/6/2014 στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Πλατεία Κουντουριώτη) για τις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:00 – 09:15 Εγγραφές
09:15 – 09:30 Έναρξη – Χαιρετισμοί
09:30 – 09:50 Πυροσβεστική Υπηρεσία
1. Ημερίδα Χανίων: “Πυροσβεστικό Σώμα και Δασοπυρόσβεση – Αντιμετώπιση των Υπαίθριων Πυρκαγιών στις Π.Ε. Χανίων – Ρεθύμνου”, Αντιπύραρχος Αντώνιος Πρωτοπαπαδάκης
2. Ημερίδα Ηρακλείου: “Πυροσβεστικό Σώμα και Δασοπυρόσβεση – Αντιμετώπιση των Υπαίθριων Πυρκαγιών στις Π.Ε. Ηρακλείου - Λασιθίου”, Πύραρχος Εμμανουήλ Δαμουλάκης
09:50 – 10:10 Γενική Δ/νση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
“Νεώτερες εξελίξεις στην κοινωνική συμμετοχή για την πρόληψη των Δασικών Πυρκαγιών”, Ιωάννης Φωτάκης, Τμηματάρχης Προστασίας και Διαχείρισης Δασών
10:10 – 10-:30 Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
“Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιπυρική Περίοδο 2014”, Μιχάλης Γκοργκούλης, Τμηματάρχης Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης
10:30 – 11:00 “Η πρόληψη των Δασικών Πυρκαγιών και η μεθοδολογία “INCA” ”, Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος, Ερευνητής ΙΜΔΟ&ΤΔΠ
11:00 – 11:30 Διάλειμμα για καφέ
11:30 – 12:30 “Βασικές γνώσεις για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και την ασφάλεια”, Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος, Ερευνητής ΙΜΔΟ&ΤΔΠ
12:30 – 13:30 Συζήτηση Συμμετεχόντων – Ανάδειξη προβλημάτων εξαιτίας δασικών πυρκαγιών στις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες (αίτια, χαρακτηριστικά, γεωγραφική και χρονική κατανομή, καταστροφές)
13:30 - 14:00 Συμφωνία σε στόχους πρόληψης, ανταλλαγή ιδεών σχετικά με μέτρα και δράσεις και ορισμός εθελοντικής ομάδας εργασίας για την πρόληψη

Δεν υπάρχουν σχόλια: