Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

Μνηµόνιο Ενεργειών Αντιµετώπισης Σεισµών


Ενηµερωτική σύσκεψη για το Μνηµόνιο Ενεργειών Αντιµετώπισης Σεισµών
πραγµατοποιήθηκε χθες στην αίθουσα του Νοµαρχιακού Συµβουλίου µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων φορέων.
Στο Μνηµόνιο, το οποίο επεξεργάστηκε το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων σε συνεργασία µε αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες, αναλύονται τα προληπτικά µέτρα και τα µέτρα αντιµετώπισης ενός σεισµού καθώς και οι πρωτοβουλίες - ενέργειες που πρέπει να αναλάβει κάθε φορέας σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο.


Χανιώτικα Νέα 1 Μαη 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: